Hezkuntza eta irakaskuntza

Mendexako ikasleei dagozkien ikastetxe publikoak hauek dira: