Banakako gizarte beharretarako Laguntza eskaera

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Izapide mota hau bideratzeko aurretik hitzordua eskatu behar da Lea-Ibarreko Giza Zerbitzuen Mankomunitatean, Elexalde 1 (48289) Gizaburuaga, edo 94 684 29 63 telefono zenbakira deitu behar da.

Dokumentazioa

 • Erroldatze-ziurtagiria
 • Nortasun-agiria
 • Besteak
 • Diru sarreren frogagiria
 • Osasun txartelaren fotokopia
 • Familia-unitatearen errenta egiaztagiria
 • OHZ-ren azken ordainagiria

Legezko informazioa

 • Euskadirako Autonomia Estatutua onesten duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.

Espediente bakoitzari aplikatu beharreko araudia, Euskadiko araudia eta lege esparrua.

 • Administrazio Publikoen egitekoak zehaztekouztailaren 30eko 155/2001 Dekretua.
 • Gizarte Zerbitzuen abenduaren 5eko 12/2008 legea.
 • Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko18/2008 Legea.
 • Gizarte Bazterkeriaren aurkako maiatzaren 22ko 12/1998 Legea.
 • Udal eskuduneko diru-laguntza denez udal bakoitzeko dagokion ordenantza arautzailea.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Izapide mota hau bideratzeko aurretik hitzordua eskatu behar da Lea-Ibarreko Giza Zerbitzuen Mankomunitatean, Elexalde 1 (48289) Gizaburuaga, edo 94 684 29 63 telefono zenbakira deitu behar da.