Arma baimena ateratzea

Informazioa

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Armak edukitzeko baimena eskuratzeko udal bulegoetara hurbildu, Herriko Plaza z/g, eta honako dokumentazioa aurkeztu:

 • Armaren txartela.
 • Indarrean dagoen nortasun agiria.

Informazio gehiago eskatzeko deitu 94 684 21 06 telefonora.

Dokumentazioa

 • Besteak
 • Arma erosketaren faktura

Legezko informazioa

 • Euskadirako Autonomia Estatutua onartzen duen abenduaren 18ko 3/1979 Lege Organikoa.
 • Herritarrak zerbitzu publikoetara bitarteko elektronikoz sartzeari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legea.
 • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa.
 • Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren Garapen Araudia onesten duen Errege Dekretua.
 • Toki Araubidearen Oinarriak arautu dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea.
 • Tokiko Korporazioen Zerbitzuen Araudia onesten duen 1955eko ekainaren 17ko Dekretua.
 • Aplikatzeko Udal Ordenantza.

Oharrak

Izapide hau informazioa emateko besterik ez da. Armak edukitzeko baimena eskuratzeko udal bulegoetara hurbildu, Herriko Plaza z/g, eta honako dokumentazioa aurkeztu:

 • Armaren txartela.
 • Indarrean dagoen nortasun agiria.

Informazio gehiago eskatzeko deitu 94 684 21 06 telefonora.