Albisteak

 

Mendexako Batzorde Kudeatzaileak, 2010eko irailaren 30ean egindako osoko bilkuran, Mendexako Udaleko idazkari-kontuhartzaile lanpostua bitarteko funtzionario bidez betetzeko deialdia zabaltzea eta dagozkion oinarriak onartzea erabaki zuen.

Onartutako hautaketa-prozedura arautzen duten oinarriak